O firmie

Misja i wizja

Misja i wizja

Nadrzędnym celem naszej Firmy jest utrzymywanie wysokiej, stabilnej i bezpiecznej pod względem zdrowotnym jakości wyrobów oraz obsługa prowadząca do satysfakcji naszych Klientów, a w konsekwencji do umacniania i rozwijania pozycji Firmy na rynku.

Za utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem odpowiada Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością.

Pracownicy firmy są zobowiązani dołożyć wszelkich starań, aby urzeczywistnić i osiągnąć wytyczone cele jakościowe. Poprzez systematyczną ocenę funkcjonowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem zgodnego z wymaganiami norm FSSC 22000 oraz ISO 22000:2005, uzyskiwaną dzięki auditom wewnętrznym i okresowym sprawozdaniom, kierownictwo nadzoruje jego skuteczność.

System Zarządzania Bezpieczeństwem w firmie Celiko obejmuje wszystkie zidentyfikowane procesy podstawowe oraz dodatkowe. Zostały nim objęte wszystkie procesy produkcyjne i wyroby podczas nich wytwarzane. Funkcjonujący System Zarządzania Bezpieczeństwem zgodny z wymaganiami FSSC 22000 – wersja 4.1 oraz ISO 22000:2005 jest nieustannie doskonalony. Celiko posiada również certyfikaty HALAL i BIO oraz może prowadzić produkcję koszerną.

Historia

Zenon Kosicki – założyciel firmy

Historia

Firma Celiko powstała w 1982 roku i jest firmą z całkowicie polskim kapitałem. Od początku swojej działalności specjalizuje się i doskonali w zakresie produkcji artykułów spożywczych, w szczególności suchych koncentratów spożywczych. Rozpoczęła swoją działalność od trudnej i pionierskiej produkcji, wymagającej ostrych reżimów produkcyjnych – produkcji pełnego asortymentu żywności dietetycznej dla diet eliminacyjnych – między innymi Celiakii.

Założycielem firmy był dr inż. Zenon Kosicki. Jako pierwszy w Polsce, w oparciu o opracowane przez siebie receptury wytwarzał desery i ciasta bezglutenowe dla osób chorych na celiakię i produkty niskobiałkowe dla chorych na fenyloketonurię. Był twórcą nowatorskich linii technologicznych do suszenia liofilizacyjnego oraz do produkcji wielosmakowych herbatek rozpuszczalnych i instantyzacji kakao.

Rozwój firmy Celiko konsekwentnie prowadził w kierunku produkcji żywności funkcjonalnej tzw. „zdrowej” – opartej na naturalnych dodatkach, którego efektem było powstanie w 1998 roku nowego działu w firmie, zajmującego się produkcją naturalnych dodatków do żywności.

Produkcję naturalnych dodatków do żywności firma opiera na trzech liniach technologicznych:

  • ciągłej i okresowych liniach produkcyjnych do liofilizacji;
  • dziale produkcji naturalnych dodatków do żywności w formie proszków, opartym na technologii suszenia rozpyłowego;
  • instalacji do granulacji ciśnieniowej proszkowych dodatków do żywności.

Produkcja odbywa się w pełni wystandaryzowanych warunkach, na nowoczesnych liniach technologicznych pod nadzorem wyspecjalizowanej kadry, co gwarantuje osiąganie i utrzymywanie wysokiej i stabilnej jakości wyrobów.

Odpowiedni poziom jakościowy wyrobów jest wynikiem konsekwentnej polityki firmy w tym zakresie, której efektem było wprowadzenie i ciągłe udoskonalanie stosownych systemów jakościowych.