Kontakt

Lokalizacja

Celiko S.A.
ul. św. Antoniego 71
61-359 Poznań
Polska

Zakład nr 1

ul. św. Antoniego 71
61-359 Poznań, Polska

Zakład nr 2

ul. St. Zwierzchowskiego 23
61-249 Poznań, Polska

Zakład nr 3

ul. W. Jankowskiego 8
61-248 Poznań, Polska